Budoucnost vzdělávání řidičů

Budoucnost vzdělávání řidičů

Novely přináší na české silnice i dvě horké novinky, Řidičák na zkoušku a systém L17. Mimo těchto zásadních novinek dochází i ke změnám bodového systému a zpřísnění sankcí a postihů. Ministerstvo dopravy touto konferencí reagovalo na význam chystaných změn, proto ve spolupráci s Asociací autoškol představilo novelu právě v pražské Libni, kde o připravených novinkách (a nejen o nich) promluvil ministr dopravy Mgr. Martin Kupka a další významní hosté.

Za účasti ministra dopravy Mgr. Martina Kupky byly představeny významné novinky v oblasti vzdělávání řidičů.

V pátek 20. října proběhla v O2 Universu konference Budoucnost vzdělávání řidičů. Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali, že jste se zúčastnili v tak hojném počtu a že Vám na dění na českých silnicích záleží.Neméně děkujeme našim partnerům, kteří nabídli hostům doprovodný program na 23 stanovištích.

V menu v pod záložkou DOTAZY najdete postupně odpovědi na všechny Vaše dotazy, které se nám sešly před i v průběhu konference, stejně tak se zde brzy objeví i záznam celé konference.

Od 1. ledna roku 2024 nás pro sektor vzdělávání řidičů čeká mnoho zásadních novinek.

Součástí konference byl bohatý doprovodný program, panelová diskuze s tvůrci legislativních předpisů a byla zde možnost nahlédnout do blízké i vzdálenější budoucnosti celého systému vzdělávání řidičů v ČR a zahraničí

Program konference

08:00 - 08:30Registrace účastníků konference
08:30 - 09:00Občerstvení
09:00 - 09:10Zahájení konference
moderátoři: Jolana Voldánová a Libor Budina
09:10 - 09:20Úvodní slovo ministra dopravy Martina Kupky
09:20 - 10:001. BLOK: Zhodnocení aktuálního stavu českého autoškolství
Milan Janda, Jiří Novotný, Manuel Picardi, Markéta Novotná
10:00 - 10:15Etické desatero učitele autoškoly
finalistka Moje Vize 0: Studenti pro bezpečné silnice – Tereza Zikmundová
10:15 - 11:00Panelová diskuze MLADÍ ŘIDIČI
Martin Kupka, Jan Matoušek, Jiří Zlý, Aleš Horčička
11:00 - 11:45Občerstvení
11:45 - 12:302. BLOK: Novely legislativy k 1. lednu 2024
– L17, Řidičský průkaz na zkoušku

Ladislav Němec, Aleš Horčička, Kay Schulte, Pavel Fiala
12:30 - 12:40Ocenění osob za dlouholetý přínos českému vzdělávání řidičů
12:40 - 13:10Panelová diskuze VZDĚLÁVÁME ŘIDIČE SPOLEČNĚ
Stanislav Dvořák, Martin Laur, Michal Kadera, Tomáš Vrábel
13:10 - 14:25Oběd
14:25 - 14:50Prováděcí vyhlášky účinné od 1. ledna 2024
Milan Janda
14:50 - 14:55Web BESIP.CZ jako nástroj pro seznámení řidičů s novelou a novým bodovým systémem
Tomáš Neřold
14:55 - 15:40Ptáte se Ministerstva dopravy
Martin Kupka, Ladislav Němec, Stanislav Dvořák, Milan Janda, Tomáš Neřold
15:40 - 16:253. BLOK: Vize budoucnosti vzdělávání řidičů
– nová závěrečná zkouška a výuka

Matúš Šucha, Milan Janda, Jiří Novotný, Patrick Hekkert, Jan Polák
16:25 - 16:45Vyhlášení vítězů soutěže
(vozidlo Škoda Enyaq iV na týden zdarma, výukové materiály pro autoškoly apod.)
16:45 - 16:50Závěr konference
  • Autoškoly
  • Zkušební komisaři
  • Ministerstvo dopravy
  • Odborná veřejnost
  • Zákonodárci

Ptali jste se

Ministra dopravy Mgr. Martina Kupky

Platí aktuální stav. Pokud skládám zkoušku na vozidle s automatickou převodovkou, je mi omenezeno řidičské oprávnění příslušným harmonizovaným kódem. Vede se však diskuze v rámci EU, jak moc bude ještě relevantní, kdy je silný trend vyrábět vozidla s automatickou převodovkou.

Vozidlo řízené řidičem s doprovodem v režimu L17 nemusí být speciálně označeno. Lze a je doporučeno využít stávajícího speciálního označení O3 pro vozidlo řízené řidičem začátečníkem. K povinnému označení nebylo přistoupeno z důvodu, že řidič v režimu L17 se podrobil plnohodnotné zkoušce a je odborně způsobilým držitelem platného řidičského oprávnění a plnou odpovědností. Jak samotný institut L17, tak i označení je ponecháno na dobrovolné bázi. V Rakousku se označení povinně používá, neboť v tomto případě je řidičem osoba, která ještě není zcela odborně způsobilá. V ČR je v rámci kampaně pro vzdělávání řidičů v systému L17 k dispozici modro-bílé označení se symbolem L17, které může, při vhodném umístění na vozidlo v souladu se zákonem, upozornit ostatní účastníky provozu, že dané vozidlo řídí neplnoletý řidič.

Žák má povinnost konzultací a setkává se s učitelem. Výuka podle individuálního studijního plánu umožňuje přizpůsobit vzdělávání potřebám žadatele, jeho osobnostním předpokladům, časovým možnostem, možnostem dojíždění a dalším povinnostem. S ohledem na to, že žadatel, který absolvoval výuku podle individuálního studijního plánu, prokazuje u zkoušky stejnou úroveň znalostí jako ostatní žadatelé, lze konstatovat, že pro některé žadatele je výuka podle individuálního studijního plánu dostačující a není důvod ji rušit.

Neuvažujeme o znovu zavedení prolongací pro učitele autoškol. Učitelé autoškol jsou výkládní skříní AŠ a je jejich zájmem, aby se zlepšovali. Pokud nebudou mít dobré učitele, jejich žádic nebudou prospívat u zkoušek a následně se této autoškole začnou klienti vyhýbat. Každopádně, všichni učitelé mají možnost se zúčastnit školení v rámci projektu Start Driving a Učme se přežít, který ze zaměřuje i na vzdělávání učitelů.

V podstatě záleží, kolik je Vám v současné době let, ale obecně: Ve vztahu k přijetí k výuce a výcviku se pro provozovatele autoškoly nic nemění, až na minimální věk pro přijetí k výuce a výcviku pro skupinu „B“. Provozovatel je stále povinen přijmout k výuce a výcviku žadatele podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 247/2000 Sb., což je v současnosti nejdříve 18 měsíců před 18. narozeninami a po nabytí účinnosti novely zákona č. 361/2000 Sb., kterou Ministerstvo dopravy předpokládá od data 1 .1. 2024, bude 18 měsíců před 17. narozeninami žadatele. Jinými slovy: žadatel může zahájit v roce 2023 v 16,5 letech a v roce 2024 může ukončit výuku a výcvik po dosažení věku 17 let.

Řidič L17 je odborně způsobilým řidičem, což prokázal úspěšným zvládnutím zkoušky. Je držitelem řidičského oprávnění se všemi právy a povinnostmi. Na škodu způsobenou tímto řidičem je, ve vztahu k odpovědnosti, pohlíženo jako na kteréhokoli jiného řidiče. Za případná protiprávní jednání řidiče nese odpovědnost výhradně řidič a nikoli mentor. Pokud dojde např. ke sražení chodce, bude záležet, zda se bude jednat o přestupek či trestný čin (závisí na závažnosti zranění chodce), přičemž bude potrestán řidič, avšak se všemi specifiky pro trestání mladistvých osob (nižší tresty apod.).

Vozidlo řízené řidičem s doprovodem v režimu L17 nemusí být speciálně označeno. Lze a je doporučeno využít stávajícího speciálního označení O3 pro vozidlo řízené řidičem začátečníkem. K povinnému označení nebylo přistoupeno z důvodu, že řidič v režimu L17 se podrobil plnohodnotné zkoušce a je odborně způsobilým držitelem platného řidičského oprávnění a plnou odpovědností. Jak samotný institut L17, tak i označení je ponecháno na dobrovolné bázi. V Rakousku se označení povinně používá, neboť v tomto případě je řidičem osoba, která ještě není zcela odborně způsobilá. V ČR je v rámci kampaně pro vzdělávání řidičů v systému L17 k dispozici modro-bílé označení se symbolem L17, které může, při vhodném umístění na vozidlo v souladu se zákonem, upozornit ostatní účastníky provozu, že dané vozidlo řídí neplnoletý řidič.

V rámci L17 získáváte plnohodnotné řidičské oprávnění včetně možnosti využití rovnocenností. Krom vozidel zařazených do skupiny B můžete řídit i ostatní vozidla, dokonce bez doprovodu mentora. Apelujeme však na to, že institut L17 je určen primárně pro získání zkušeností v kontrolovaném prostředí pod dohledem zkušeného a bezúhonného mentora na vozidle zařazeném do skupiny B. (L17 nemá být cestou, jak v rámci jedné investice získat oprávnění k řízení skútru do 125 cm3 v 17 letech bez absolvování výuky a výcviku a bez řádného vykonání náročné závěrečné zkoušky). Sdruženou výuku a výcvik lze provádět i v rámci režimu L17 a to tak, že žadatel, který splní stanovené podmínky, se může podrobit zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nejdříve po dosažení předepsaného věku. Je-li součástí sdružené výuky a výcviku příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a bude-li využito režimu L17, pak toto vozidlo může začínající řidič řídit jen při splnění podmínek režimu L17. Například bude sdružena výuka a výcvik pro skupinu B a T a žadatel se podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel po dovršení věku 17 let. Tím splní podmínku předepsaného věku pro skupinu T a vozidla spadající do této skupiny řídí samostatně bez dalšího omezení. Pokud se však rozhodne řídit i vozidlo, k jehož řízení je vyžadováno řidičské oprávnění skupiny B, pak toto vozidlo, do dovršení předepsaného věku, může řídit jen v doprovodu mentora.

Na úpravě znění otázek pro zkoušku z OÚV pracujeme, zatím však ještě nebyl stanoven termín, ve kterém bude projednávána změna přílohy k prováděcímu právnímu předpisu.

Není potřeba. Podmínky jsou stanovené zákonem a spočívají v bezúhonnosti a řidičské praxi. Budoucí mentor musí být minimálně 10 let držitelem řidičského oprávnění skupiny B, v posledních 5 letech nepřetržitě (tedy bez zákazu řízení atd.), musí být držitelem platného řidičského průkazu a po celou dobu, kdy je zapsán jako mentor, nesmí mít zaznamenán žádný trestný bod v registru řidičů. Schválený mentor musí splňovat stanovené požadavky na bezúhonnost a na praxi. Riziko, že nebude osoba dobrým mentorem, je minimalizováno také věkem. Přesto je v zájmu mentora i svěřence, aby si mentor své znalosti a schopnosti osvěžil např. spoluúčastí na výuce mladistvého v autoškole, účastí na kurzu bezpečné jízdy, nebo na kurzech Start Driving, které MD podporuje. Tím se seznámí s novinkami v zásadách bezpečné jízdy, technickými novinkami atd. Není pravidlem, že v zahraničí musí být mentor proškolen, každý stát k tomu přistupuje individuálně.

Ano, bude. A to nahlédnutím do registru řidičů, kde zjistí veškeré informace. Policista při kontrole řidičského průkazu uvidí harmonizovaný kód označující, že řidičské oprávnění bylo uděleno před dovršením věku 18 let. Vozidlo řízené řidičem s doprovodem v režimu L17 nemusí být speciálně označeno. Lze a je doporučeno využít stávajícího speciálního označení O3 pro vozidlo řízené řidičem začátečníkem. K povinnému označení nebylo přistoupeno z důvodu, že řidič v režimu L17 se podrobil plnohodnotné zkoušce a je odborně způsobilým držitelem platného řidičského oprávnění a plnou odpovědností. Jak samotný institut L17, tak i označení je ponecháno na dobrovolné bázi, neboť nelze zaručit, že by povinné označení mohlo být ze zištných důvodů sňato. Obdobně je problematika řešena v SRN. V Rakousku se označení povinně používá, neboť v tomto případě je řidičem osoba, která ještě není zcela odborně způsobilá. V ČR je v rámci kampaně pro vzdělávání řidičů v systému L17 k dispozici modro-bílé označení se symbolem L17, které může, při vhodném umístění na vozidlo v souladu se zákonem, upozornit ostatní účastníky provozu, že dané vozidlo řídí neplnoletý řidič.

Ano. Je povinností dodržovat zákon o silničním provozu.

Ano, limit není stanoven. Mentor musí splňovat zákonem stanovené požadavky. Musí být zapsán ke konkrétnímu řidiči, jemuž hodlá být mentorem.

Platí 2 roky od získání oprávnění - prvožadatel. Tedy prvního, v dotazovaném případě tedy od udělení AM.

Ano, lze. Na T může rozšiřovat a T pak řídit i bez mentora.

Ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu stanoví, že místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici I. třídy krajský úřad, a dále písm. c) téhož ustanovení stanoví, že místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud nedošlo k umístění dopravní značky dle § 61 odst. 2 zákona o silničním provozu, pak je nutné v prvé řadě obrátit se na tyto správní orgány, které by měly neumístění konkrétní dopravní značky odůvodnit.

V souvislosti s přestupkem nebo trestným činem spáchaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů nevzniká. Lhůta dvou let od získání řidičského oprávnění se sleduje od nabytí účinnosti zákona. To znamená, že institut řidičáku na zkoušku se týká osob, které získaly řidičské oprávnění po 1.1.2022.

Doba 2 let platí od udělení prvního řidičského oprávnění - prvožadatel.

Vozidlo řízené řidičem s doprovodem v režimu L17 nemusí být speciálně označeno. Lze a je doporučeno využít stávajícího speciálního označení O3 pro vozidlo řízené řidičem začátečníkem. K povinnému označení nebylo přistoupeno z důvodu, že řidič v režimu L17 se podrobil plnohodnotné zkoušce a je odborně způsobilým držitelem platného řidičského oprávnění s plnou odpovědností. Jak samotný institut L17, tak i označení je ponecháno na dobrovolné bázi, neboť nelze zaručit, že by povinné označení mohlo být ze zištných důvodů sňato. Obdobně je problematika řešena v SRN. V Rakousku se označení povinně používá, neboť v tomto případě je řidičem osoba, která ještě není zcela odborně způsobilá. V ČR je v rámci kampaně pro vzdělávání řidičů v systému L17 k dispozici modro-bílé označení se symbolem L17, které může, při vhodném umístění na vozidlo v souladu se zákonem, upozornit ostatní účastníky provozu, že dané vozidlo řídí neplnoletý řidič.

Mentor si může koupit vyřazované vozidlo se dvojím ovládáním z autoškoly, ale nesmí jej používat v rozsahu mentoringu. Autoškola může prodat vozidlo s namontovaným druhým řízením do veřejného sektoru. Zákon upravuje použití vozidla s druhým ovládáním pouze v rámci výuky a výcviku. Řízení vozidla pod dohledem mentora není výukou a výcvikem. Mentor nemá práva a povinnosti učitele autoškoly vč. příslušné odpovědnosti.

Výuka podle individuálního studijního plánu umožňuje přizpůsobit vzdělávání potřebám žadatele, jeho osobnostním předpokladům, časovým možnostem, možnostem dojíždění a dalším povinnostem. Je na vzájemné dohodě žadatele a provozovatele autoškoly, jaký druh výuky a výcviku bude poskytnut. S ohledem na to, že žadatel, který absolvoval výuku podle individuálního studijního plánu, prokazuje u zkoušky stejnou úroveň znalostí jako ostatní žadatelé, lze konstatovat, že pro některé žadatele je výuka podle individuálního studijního plánu dostačující. Ministerstvu dopravy není známo, že by žadatelé, kteří absolvovali výuku a výcvik podle individuálního studijního plánu, byli u zkoušek méně úspěšní, než ostatní. S ohledem na výše uvedené, změny v této oblasti neplánujeme.

Ve vztahu k přijetí k VaV se pro provozovatele autoškoly nic nemění, až na minimální věk pro přijetí k VaV pro skupinu „B“. Provozovatel je stále povinen přijmout k VaV žadatele podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 247/2000 Sb., což je v současnosti nejdříve 18 měsíců před 18. narozeninami a po nabytí účinnosti novely zákona č. 361/2000 Sb., kterou Ministerstvo dopravy předpokládá od data 01.01.2024, bude 18 měsíců před 17. narozeninami žadatele. Jinými slovy: žadatel zahájil v roce 2023 v 16,5 letech a v roce 2024 po dosažení věku 17 let může po ukončení VaV ke zkoušce.

"Návrh směrnice o řidičských průkazech je stále ještě v projednávání, takže jak bude znít poslední znění není možné ještě v současné době předjímat. Pokud by došlo k nějaké úpravě, tak pouze v délce pobytu, která by byla 185 dní (bez nutnosti v kalendářním roce), ale stále k tomu platí a zůstává, že z důvodu osobních a profesních vazeb, tj. nepředpokládáme žádnou zásadní změnu v prokazování obvyklého bydliště tak, jak je tomu v současné době. Pojem ""Obvyklé bydliště"" - beze změn. Vše další na odkazu: https://www.mdcr.cz/."

"Může být mentorem každý, kdo splní požadované podmínky stanovené zákonem… Osoba ve věku 82 let, ale 10 let neřídí, může být samozřejmě mentorem, pokud splní podmínky stanovené zákonem. Je zcela na sedmnáctiletém řidiči, jakou osobu zvolí, aby byla mentorem. O mentora musí 17 řidič požádat, kdy souhlas s danou žádostí musí odsouhlasit zákonný zástupce. Pro udělení řidičského oprávnění daná osoba dokládá vždy platný doklad totožnosti, a pokud nemá na území České republiky trvalý pobyt, tak musí prokázat obvyklé bydliště na území České republiky. Jakým způsobem je možné prokázat obvyklém bydliště je uvedeno v § 92 zákona č. 361/2000 Sb. O udělení řidičského oprávnění vždy rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, a má v rámci daného správního řízení právo na vyžádání dalších podkladů, pokud jemu předložené podklady považuje za nedostatečné."

Ano, statistiky dané problamatiky naleznete na odkazu: Ministerstvo dopravy ČR - Statistiky bodovaných řidičů (mdcr.cz)

Bylo tak učiněno po důkladné analýze, přičemž v navržené právní úpravě jsou postihy nastaveny co nejvhodněji je to možné. Na Ministerstvu dopravy jsou zřízeny odborné pracovní skupiny a komise, které jsou složeny i ze zástupců odborné veřejnosti, Policie ČR, které se aktivně, intenzivně a v dostatečné míře zabývají bezpečností silničního provozu. Platí současná právní úprava, co se týče držení telefonního přístroje, nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení.

Aktuálně se řeší na úrovní Evropské komise. Platí současná právní úprava. O dalších změnách v legislativě v pracovní skupině diskutujeme, nemůžeme předjímat vývoj v automobilovém průmyslu.

Bylo tak učiněno po důkladné analýze, přičemž v navržené právní úpravě jsou postihy nastaveny co nejvhodněji je to možné. Na Ministerstvu dopravy jsou zřízeny odborné pracovní skupiny a komise, které jsou složeny i ze zástupců odborné veřejnosti, Policie ČR, které se aktivně, intenzivně a v dostatečné míře zabývají bezpečností silničního provozu.

Ano, neboť podle § 108 odst. 1 zákona o silničním provozu: „Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.“

Ministerstvo dopravy má informace o dílčích problémech s aplikací eTesty na telefonech s iOS. Již je připraven technologický upgrade, v rámci něhož by mělo dojít k nápravě. Tento upgrade bude aplikován spolu s aktualizací otázek pro žadatele na počátku roku 2024. Věříme, že tím bude problém odstraněn.

1. Odmazávání přestupků v evidenční kartě řidiče není v současné době plánováno. Tento způsob záznamu o protiprávních jednání řidiče je jakýmsi přehledem za celou řidičskou praxi dané osoby a v tom spočívá jeho důležitost. Z výpisu lze vyčíst, jaká doba uplynula od nabytí právní moci posledního porušení předpisů. Právě tento údaj mohou v případě potřeby využít třetí strany například ke stanovení systému bonus/malus. 2. Ministerstvo dopravy postupně navyšuje počet otázek, s nimiž se v rámci písemné části zkoušky mohou žadatelé setkat. Důvodem navyšování počtu otázek je mj. reakce na aktuální trendy ve vývoji silniční dopravy, reakce na vývoj právních předpisů, prověření reakcí na situace, s nimiž se žadatel pravděpodobně v rámci kurzu autoškoly nesetkal, a v neposlední řadě také to, aby nedocházelo k prostému memorování správných odpovědí na předem známé otázky. Nyní je schváleno cca 1000 otázek, což lze považovat za množství otázek, při němž se spíše žadatel bude zabývat znalostí příslušných předpisů než jen učení se správných odpovědí. Zákon stanoví pouze minimální počet hodin výuky a výcviku. Je na posouzení provozovatele autoškoly a na rozhodnutí žadatele, kolik hodin výuky a výcviku nad stanovené minimum absolvuje. Zahraniční zkušenosti ukazují, že neexistuje přímá souvislost s povinným minimálním počtem hodin absolvované výuky a výcviku a úspěšností žadatelů o řidičská oprávnění při zkouškách. Česká republika patří v rámci EU k zemím s vyšším počtem určeného minima hodin výuky a výcviku. Existují i státy, kde minimální počet absolvovaných hodin výuky a výcviku není stanoven.

"Ano, požadavek na zdravotní způsobilost a její posouzení lékařem stanovuje zákon. Provozovatel autoškoly poskytuje tyto druhy výuky a výcviku:
a) základní výuku a výcvik,
b) sdruženou výuku a výcvik,
c) rozšiřující výuku a výcvik,
d) výuku a výcvik podle individuálního studijního plánu,
e) doplňovací výuku a výcvik.
V rámci nich se řidič podrobuje výuce a výcviku pod dohledem učitele. V ostatních případech smí řidič řídit vozidlo skupiny B do 18 let s doprovodem mentora. Učitel autoškoly jistě také může být, při splnění všech podmínek, se souhlasem zákonného zástupce zapsán k danému řidiči jako mentor."

Evidenční knihu, třídní knihu a knihu evidence o výcviku v řízení vozidla lze vést v elektronické podobě již několik let. Od 1.1.2024 zavedenou evidenci o uskutečněných školeních začínajících řidičů je taktéž možno vést elektronicky. Vše musí být v souladu s příslušnou vyhláškou. Seznam žadatelů zařazených do výuky a výcviku stejně jako písemné přihlášení žadatele ke zkoušce může být provedeno také v elektronické podobě a musí splňovat podmínky pro podání podle správního řádu. Také průkaz žadatele může být veden v elektronické podobě od 1.1.2024, nicméně dosud nebyl vydán právní předpis k vedení záznamu v průkazu žadatele.

Neuvažujeme o znovu zavedení prolongací pro učitele autoškol. Učitelé autoškol jsou výkládní skříní AŠ a je jejich zájmem, aby se zlepšovali. Pokud nebudou mít dobré učitele, jejich žáci nebudou prospívat u zkoušek a následně se této autoškole začnou klienti vyhýbat. Každopádně, všichni učitelé mají možnost se zúčastnit školení v rámci projektu Start Driving a Učme se přežít, který ze zaměřuje i na vzdělávání učitelů. Nicméně probíhají jednání na evropské úrovní v nejenom tomto ohledu, kdy čekáme na další vývoj.

Zatím o tomto neuvažujeme. Zaměříme se e-testy s ohledem k tlumočníkům.

Účinkující

Martin Kupka

ministr dopravy

"Pro moderní vzdělávání a přípravu řidičů máme novinky jako L17 a řidičák na zkoušku. Postupně nasazujeme také novou generaci testovacích otázek, která budoucí řidiče připraví na reálné situace a řešení rizik v dopravě."

Ladislav Němec

vrchní ředitel sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend, Ministerstvo dopravy ČR

"Zlepšujeme vzdělávání řidičů, dle statistických dat a dobré zahraniční zkušenosti."

Milan Janda

vedoucí oddělení kvalifikací řidičů, státního odborného dozoru a koncepcí, Ministerstvo dopravy ČR

"Náročná a objektivní zkouška má dopad na kvalitu výuky a výcviku a to vše, společně s dalším vzděláváním, které by mělo začít již v útlém věku, se projeví ve vyšší kvalitě řidičů a tím i vyšší bezpečnosti silničního provozu."

Jiří Novotný

místopredseda pro vzdělávání Asociace autoškol ČR, hlavní instruktor Týmu silniční bezpečnosti

"V autoškole si nekupujete řidičák, učíte se řídit!"

Manuel Picardi

EFA General Secretary

"Knowledge and skills: the future of driver training must remain in driving schools"

Markéta Novotná

metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti

"Budoucnost odpovědných řidičů ovlivňujeme už dnes kvalitní dopravní výchovou od útlého dětství. "

Jan Matoušek

výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP)

"Nejde jen o to chránit ostatní před mladými řidiči, ale zachraňovat životy mladých řidičů."

Jiří Zlý

ředitel služby dopravní policie ČR

"Jedině kvalitní výuka v autoškolách může vychovat zodpovědné řidiče a tím zajistit vyšší bezpečnost na silnicích"

Stanislav Dvořák

ředitel odboru agend řidičů, Ministerstvo dopravy ČR

"Vzdělávání řidičů je zodpovědností nás všech."

Aleš Horčička

předseda Asociace autoškol České republiky

"Učitelé autoškol mají rozhodující vliv na výchovu začínajících řidičů a tím i na bezpečnost silničního provozu"

Kay Schulte

General Coordinator „Prevention of work related road accidents“, German Road Safety Council

"Accompanied driving with 17 - a successful model for minimising the risks of young drivers in road traffic."

Pavel Fiala

dopravní inženýr

"Kvalitní výuka a výcvik společně s náročnou a objektivní zkouškou jsou jedním z klíčů ke zvýšení bezpečnosti provozu"

Martin Laur

člen představenstva Kooperativa pojišťovna, a.s., ředitel Platformy VIZE 0

"Posilujme pocit přirozené odpovědnosti u mladých řidičů. Učme je znát rizika a podporujme jejich osobní i řidičský rozvoj co nejdříve a společně."

Michal Kadera

Ředitel vnějších vztahů Škoda Auto a.s. / Head of External Affairs Škoda Auto a.s.

"Inovace a technologie mohou tvořit silné spojení mezi automobily a bezpečným provozem. Nicméně pamatujme, že nejdůležitějším bezpečnostním prvkem jsou dobře vyškolení a odpovědní řidiči."

Matúš Šucha

Soudní znalec a dopravní psycholog

"Kvalitní vzdělávání a výcvik mladých řidičů má zásadní potenciál zvýšil bezpečnost na českých silnicích."

Patrick Hekkert

CEO of CEPA SafeDrive Emea & Apac and member of the board of the Global Driving Standards Certification (GDC)

"Global Driving Standards"

Jan Polák

ředitel Týmu silniční bezpečnosti

"Za chyby v dopravě se nesmí platit lidskými životy"

Tereza Zikmundová

studentka VŠE, stážistka AA ČR

"Přístup a chování učitelů autoškol vůči svým studentům má zásadní vliv na jejich sebedůvěru a orientaci v silničním provozu, a proto je potřeba, aby výcvik probíhal v komfortním a etickém prostředí."

Tomáš Neřold

Vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

"K tomu, aby se mladý člověk stal dobrým řidičem, nestačí jen znalosti a schopnost ovládat vozidlo. Důležité je také to, aby uměl vnímat rizika v silničním provozu a choval se ohleduplně k ostatním."

Jolana Voldánová

moderátorka akce

Libor Budina

moderátor panelové diskuse, bezpečnostní expert

Partneři

Kontakt

Asociace autoškol ČR, z.s.
Čajkovského 1
130 00 Praha 3
IČ: 649 365 71
Tel: 777 28 12 12
sekretariat@asociaceautoskol.cz

Organizátor - MVP events s.r.o.
info@bvr2023.cz

O2 universum
Arena Libeň Jih, 190 00 Praha 9, Česko