Budoucnost vzdělávání řidičů

Budoucnost vzdělávání řidičů

Novely přináší na české silnice i dvě horké novinky, Řidičák na zkoušku a systém L17. Mimo těchto zásadních novinek dochází i ke změnám bodového systému a zpřísnění sankcí a postihů. Ministerstvo dopravy touto konferencí reagovalo na význam chystaných změn, proto ve spolupráci s Asociací autoškol představilo novelu právě v pražské Libni, kde o připravených novinkách (a nejen o nich) promluvil ministr dopravy Mgr. Martin Kupka a další významní hosté.

Za účasti ministra dopravy Mgr. Martina Kupky byly představeny významné novinky v oblasti vzdělávání řidičů.

V pátek 20. října proběhla v O2 Universu konference Budoucnost vzdělávání řidičů. Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali, že jste se zúčastnili v tak hojném počtu a že Vám na dění na českých silnicích záleží.Neméně děkujeme našim partnerům, kteří nabídli hostům doprovodný program na 23 stanovištích.

V menu v pod záložkou DOTAZY najdete postupně odpovědi na všechny Vaše dotazy, které se nám sešly před i v průběhu konference, stejně tak se zde brzy objeví i záznam celé konference.

Od 1. ledna roku 2024 nás pro sektor vzdělávání řidičů čeká mnoho zásadních novinek.

Součástí konference byl bohatý doprovodný program, panelová diskuze s tvůrci legislativních předpisů a byla zde možnost nahlédnout do blízké i vzdálenější budoucnosti celého systému vzdělávání řidičů v ČR a zahraničí

Program konference

08:00 - 08:30Registrace účastníků konference
08:30 - 09:00Občerstvení
09:00 - 09:10Zahájení konference
moderátoři: Jolana Voldánová a Libor Budina
09:10 - 09:20Úvodní slovo ministra dopravy Martina Kupky
09:20 - 10:001. BLOK: Zhodnocení aktuálního stavu českého autoškolství
Milan Janda, Jiří Novotný, Manuel Picardi, Markéta Novotná
10:00 - 10:15Etické desatero učitele autoškoly
finalistka Moje Vize 0: Studenti pro bezpečné silnice – Tereza Zikmundová
10:15 - 11:00Panelová diskuze MLADÍ ŘIDIČI
Martin Kupka, Jan Matoušek, Jiří Zlý, Aleš Horčička
11:00 - 11:45Občerstvení
11:45 - 12:302. BLOK: Novely legislativy k 1. lednu 2024
– L17, Řidičský průkaz na zkoušku

Ladislav Němec, Aleš Horčička, Kay Schulte, Pavel Fiala
12:30 - 12:40Ocenění osob za dlouholetý přínos českému vzdělávání řidičů
12:40 - 13:10Panelová diskuze VZDĚLÁVÁME ŘIDIČE SPOLEČNĚ
Stanislav Dvořák, Martin Laur, Michal Kadera, Tomáš Vrábel
13:10 - 14:25Oběd
14:25 - 14:50Prováděcí vyhlášky účinné od 1. ledna 2024
Milan Janda
14:50 - 14:55Web BESIP.CZ jako nástroj pro seznámení řidičů s novelou a novým bodovým systémem
Tomáš Neřold
14:55 - 15:40Ptáte se Ministerstva dopravy
Martin Kupka, Ladislav Němec, Stanislav Dvořák, Milan Janda, Tomáš Neřold
15:40 - 16:253. BLOK: Vize budoucnosti vzdělávání řidičů
– nová závěrečná zkouška a výuka

Matúš Šucha, Milan Janda, Jiří Novotný, Patrick Hekkert, Jan Polák
16:25 - 16:45Vyhlášení vítězů soutěže
(vozidlo Škoda Enyaq iV na týden zdarma, výukové materiály pro autoškoly apod.)
16:45 - 16:50Závěr konference
  • Autoškoly
  • Zkušební komisaři
  • Ministerstvo dopravy
  • Odborná veřejnost
  • Zákonodárci

Ptali jste se

Ministra dopravy Mgr. Martina Kupky

Platí aktuální stav. Pokud skládám zkoušku na vozidle s automatickou převodovkou, je mi omenezeno řidičské oprávnění příslušným harmonizovaným kódem. Vede se však diskuze v rámci EU, jak moc bude ještě relevantní, kdy je silný trend vyrábět vozidla s automatickou převodovkou.

Vozidlo řízené řidičem s doprovodem v režimu L17 nemusí být speciálně označeno. Lze a je doporučeno využít stávajícího speciálního označení O3 pro vozidlo řízené řidičem začátečníkem. K povinnému označení nebylo přistoupeno z důvodu, že řidič v režimu L17 se podrobil plnohodnotné zkoušce a je odborně způsobilým držitelem platného řidičského oprávnění a plnou odpovědností. Jak samotný institut L17, tak i označení je ponecháno na dobrovolné bázi. V Rakousku se označení povinně používá, neboť v tomto případě je řidičem osoba, která ještě není zcela odborně způsobilá. V ČR je v rámci kampaně pro vzdělávání řidičů v systému L17 k dispozici modro-bílé označení se symbolem L17, které může, při vhodném umístění na vozidlo v souladu se zákonem, upozornit ostatní účastníky provozu, že dané vozidlo řídí neplnoletý řidič.

Žák má povinnost konzultací a setkává se s učitelem. Výuka podle individuálního studijního plánu umožňuje přizpůsobit vzdělávání potřebám žadatele, jeho osobnostním předpokladům, časovým možnostem, možnostem dojíždění a dalším povinnostem. S ohledem na to, že žadatel, který absolvoval výuku podle individuálního studijního plánu, prokazuje u zkoušky stejnou úroveň znalostí jako ostatní žadatelé, lze konstatovat, že pro některé žadatele je výuka podle individuálního studijního plánu dostačující a není důvod ji rušit.

Neuvažujeme o znovu zavedení prolongací pro učitele autoškol. Učitelé autoškol jsou výkládní skříní AŠ a je jejich zájmem, aby se zlepšovali. Pokud nebudou mít dobré učitele, jejich žádic nebudou prospívat u zkoušek a následně se této autoškole začnou klienti vyhýbat. Každopádně, všichni učitelé mají možnost se zúčastnit školení v rámci projektu Start Driving a Učme se přežít, který ze zaměřuje i na vzdělávání učitelů.

Účinkující

Martin Kupka

ministr dopravy

"Pro moderní vzdělávání a přípravu řidičů máme novinky jako L17 a řidičák na zkoušku. Postupně nasazujeme také novou generaci testovacích otázek, která budoucí řidiče připraví na reálné situace a řešení rizik v dopravě."

Ladislav Němec

vrchní ředitel sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend, Ministerstvo dopravy ČR

"Zlepšujeme vzdělávání řidičů, dle statistických dat a dobré zahraniční zkušenosti."

Milan Janda

vedoucí oddělení kvalifikací řidičů, státního odborného dozoru a koncepcí, Ministerstvo dopravy ČR

"Náročná a objektivní zkouška má dopad na kvalitu výuky a výcviku a to vše, společně s dalším vzděláváním, které by mělo začít již v útlém věku, se projeví ve vyšší kvalitě řidičů a tím i vyšší bezpečnosti silničního provozu."

Jiří Novotný

místopredseda pro vzdělávání Asociace autoškol ČR, hlavní instruktor Týmu silniční bezpečnosti

"V autoškole si nekupujete řidičák, učíte se řídit!"

Manuel Picardi

EFA General Secretary

"Knowledge and skills: the future of driver training must remain in driving schools"

Markéta Novotná

metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti

"Budoucnost odpovědných řidičů ovlivňujeme už dnes kvalitní dopravní výchovou od útlého dětství. "

Jan Matoušek

výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP)

"Nejde jen o to chránit ostatní před mladými řidiči, ale zachraňovat životy mladých řidičů."

Jiří Zlý

ředitel služby dopravní policie ČR

"Jedině kvalitní výuka v autoškolách může vychovat zodpovědné řidiče a tím zajistit vyšší bezpečnost na silnicích"

Stanislav Dvořák

ředitel odboru agend řidičů, Ministerstvo dopravy ČR

"Vzdělávání řidičů je zodpovědností nás všech."

Aleš Horčička

předseda Asociace autoškol České republiky

"Učitelé autoškol mají rozhodující vliv na výchovu začínajících řidičů a tím i na bezpečnost silničního provozu"

Kay Schulte

General Coordinator „Prevention of work related road accidents“, German Road Safety Council

"Accompanied driving with 17 - a successful model for minimising the risks of young drivers in road traffic."

Pavel Fiala

dopravní inženýr

"Kvalitní výuka a výcvik společně s náročnou a objektivní zkouškou jsou jedním z klíčů ke zvýšení bezpečnosti provozu"

Martin Laur

člen představenstva Kooperativa pojišťovna, a.s., ředitel Platformy VIZE 0

"Posilujme pocit přirozené odpovědnosti u mladých řidičů. Učme je znát rizika a podporujme jejich osobní i řidičský rozvoj co nejdříve a společně."

Michal Kadera

Ředitel vnějších vztahů Škoda Auto a.s. / Head of External Affairs Škoda Auto a.s.

"Inovace a technologie mohou tvořit silné spojení mezi automobily a bezpečným provozem. Nicméně pamatujme, že nejdůležitějším bezpečnostním prvkem jsou dobře vyškolení a odpovědní řidiči."

Matúš Šucha

Soudní znalec a dopravní psycholog

"Kvalitní vzdělávání a výcvik mladých řidičů má zásadní potenciál zvýšil bezpečnost na českých silnicích."

Patrick Hekkert

CEO of CEPA SafeDrive Emea & Apac and member of the board of the Global Driving Standards Certification (GDC)

"Global Driving Standards"

Jan Polák

ředitel Týmu silniční bezpečnosti

"Za chyby v dopravě se nesmí platit lidskými životy"

Tereza Zikmundová

studentka VŠE, stážistka AA ČR

"Přístup a chování učitelů autoškol vůči svým studentům má zásadní vliv na jejich sebedůvěru a orientaci v silničním provozu, a proto je potřeba, aby výcvik probíhal v komfortním a etickém prostředí."

Tomáš Neřold

Vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

"K tomu, aby se mladý člověk stal dobrým řidičem, nestačí jen znalosti a schopnost ovládat vozidlo. Důležité je také to, aby uměl vnímat rizika v silničním provozu a choval se ohleduplně k ostatním."

Jolana Voldánová

moderátorka akce

Libor Budina

moderátor panelové diskuse, bezpečnostní expert

Partneři

Kontakt

Asociace autoškol ČR, z.s.
Čajkovského 1
130 00 Praha 3
IČ: 649 365 71
Tel: 777 28 12 12
sekretariat@asociaceautoskol.cz

Organizátor - MVP events s.r.o.
info@bvr2023.cz

O2 universum
Arena Libeň Jih, 190 00 Praha 9, Česko